تصحیح صلاة

برگزاری امتحان قرائت قرآن و تصحیح صلاة طلاب حوزه علمیه امام محمد باقر علیه السلام

با حضور نماینده مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان گلستان از تمام طلاب امتحان قرائت قرآن ونماز گرفته و توانایی طلاب در این عرصه بسیار مهم مورد سنجش قرار گرفته است.

لازم به ذکر است مدرسه امام محمد باقر علیه السلام قبل از برگزاری این امتحان در طی دو سال متوالی اقدام به دعوت از استاد تجوید از شهرستان بندرگز نموده و تمام طلاب در تمام پایه های تحصیلی در این دوره ها شرکت کرده اند .