برگزاری دوره امامت

با همکاری موسسه امامت استان گلستان و دعوت از اساتید مجرب یک دوره مقدماتی امامت  در حوزه علمیه امام محمد باقر علیه السلام شهرستان بندرگز برگزار و در پایان از طلابی که مایل به ادامه  در این ضمینه می باشند در دوره تخصصی امتحان به عمل آمد .