دهه فجر و 22 بهمن را قدر بدانید

برنامه های دهه مبارک فجر

شرکت در سخنرانی دکتر عباسی که در مسجد جامع شهرستان برگزار گردید

آزین بندی خیابان و به مناسبت دهه فجر

برگزاری همایش پیاده روی