بیان احکام

بیان احکام در مسجد جامع بندرگز

با همکاری اساتید حوزه علمیه امام محمد باقرعلیه السلام بیان احکام و رفع شبهات دینی مومنین در مسجد جامع شهرستان شروع شد.

با پیشنهاد اساتید محترم حوزه علمیه امام محمد باقر علیه السلام وبا توجه به اینکه حوزه علمیه در کنار مسجد جامع قرار دارد و نمازهای یومیه به جماعت و با حضور مردم مومن و ولایت مدار در مسجد جامع برگزار می گردد لذا از این موقعیت استفاده شده و به بیان احکام و آگاهی رساندن به مردم مومن پرداختند که به نوبت بین اساتید بزرگوار آقایان حجة الاسلام والمسلمین علی قنبری و حجة الاسلام والمسلمین محمد رضازاده و حجة الاسلام والمسلمین روح الله جعفری به سمع حضور نماز گزاران می رسد.