دوره امامت

برگزاری دوره جدید امـــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــت

با حضور اساتید مرکز امامت استان گلستان....

برگزاری دوره جدید امامت در مدرسه امام محمد باقرعلیه السلام شهرستان بندرگز آغاز گردید.