آمـــــــــــــــــار نفوس ومسکن

همکاری حوزه علمیه با مامورین آمار شهرستان بندرگز

در راستای همکاری با مرکز آمارایران و طی نامه نگاری های انجام شده

از طرف فرمانداری  شهرستان بندرگز با مدیریت حوزه علمیه امام محمد باقر علیه السلام حجة الاسلام والمسلمین قنبری مامرین آمار در حوزه علمیه حضور و با همکاری معاون اجرایی مدرسه حجة الاسلام والمسلمین امینی فرم آمار طلاب ساکن در مدرسه تکمیل و تسلیم مامرین آمار گردید.