نشست بصیرتی و اعطاء احکام اعضای شورای بسیج

سپاه نینوا استان گلستان

  اعطاء احکام شورای پایگاه بسیج طلاب امام محمد باقر علیه السلام.

مطالعه بیشتر...

میثاق با شهدا

تجدید پیمان با شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

راهپیمایی نمادین طلاب حوزه علمیه امام محمد باقر علیه السلام در سالروز آزادسازی خرمشهر

مطالعه بیشتر...