درمحضر استاد

نشست صمیمی طلاب ورودی سال94 پایه اول با استاد باقریان

حجة الاسلام والمسلمین باقریان خطاب به طلاب فرمودند: که یک طلبه هم می تواند از بهترین انسانهای روی زمین و هم بدترین انسانها باشد اگر عالم با عمل باشد در بهترین نقطه بهشت جای دارد اما اگر عالم بی عمل بوده در جهنم جای خواهد گرفت ودرجامعه هم مورد مذمت قرار می گیرد .

ایشان طلاب عزیز را به اخلاق اسلامی و تهذیب نفس توصیه نموده و آن را مقدم به کسب علم دانسته اند وتوصیه نمودند که ابتدا به خودسازی بپردازید سپس به تربیت جامعه چرا که سیره علمای بزرگ بر همین منوال بوده است.